Insättningsgarantin hos bankerna höjd

Uppdaterad 11 mars 2011.
Regeringen föreslog ett antal förändringar i den statliga insättningsgarantin.
I en lagrådsremiss hette det bland annat att ersättningar ska betalas ut snabbare, att Finansinspektionen ska kunna besluta om garantin ska träda in samt att skyldigheten att informera om garantin skärps. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
Garantin innebär att en banks kunder garanteras ersättning för sin behållning i banken om denna försätts i konkurs.
DN

Uppdaterad januari 2011.
Insättningsgarantin för bankkunderna är numera 100 000 Euro per kund och per bank. Om du har flera konton i en bank får du alltså inte större garanti än 100 000 Euro i den banken. För att kringgå detta måste du ha konton i olika banker med max 100 000 Euro per bank.
Fakta om insättningsgarantin.
Sveriges Riksdag.

Ta inte ut pengarna från banken! Om folk tar ut sina pengar förvärras bankkrisen i takt med att pengarna försvinner ur bankerna.

Comments are closed.