Moderna Försäkringskassan

Försäkringskassans läkare bestämmer om man får vara sjuk eller inte, han som man aldrig kan träffa. Han kollar i Försäkringskassans bankkonto istället
och avgör på det viset om man får vara sjuk eller inte.

Comments are closed.